Προσωπικά Δεδομένα

 

Το Hommy.gr με ευαισθησία & αξιοπιστία δηλώνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από τις εγγραφές & εισαγωγές θα χρησιμοποιηθούν ΜΟΝΟ για την εξυπηρέτηση & εκτέλεση της εντολή παραγγελιάς που μας δίνετε και για μελλοντικές διαφημιστικές ενέργειες-προσφορές εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί.

Μόνο το Hommy.gr είναι ο παραλήπτης των στοιχείων σας  για τη διενέργεια της συναλλαγής μεταξύ των πελατών της, όπου είναι και απαραίτητα. Τα στοιχεία του πελάτη ανακοινώνονται μόνο στον ίδιο(μετά από έλενχο ) όπου έχει το δικαίωμα διόρθωσης, αντίθεσης, ανακαλέσεις σύμφωνα ,με την ισχύουσα νομοθεσία. Το   Hommy.gr  χρησιμοποιεί προς όφελος όλων τις τελευταίες τεχνολογικές δικλίδες ασφάλειας όπως ( IP protection, δικτυακές ασφάλειες του πελάτη,SSL protection τελευταίας τεχνολογίας κρυπτογράφησης & κλειδώματος  δεδομένων,ID protection προστασία ταυτότητας, δεδομένων του Hommy.gr).

Εντούτοις το Hommy.gr δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύου στο βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με την λήψη πρόσφορων μέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται από την υπάρχουσα  νομοθεσία και την σχετική οποιαδήποτε υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης (πελάτης) από την είσοδο στο ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ.

 

Μετά σοβαρότητας τοHommy.gr δηλώνει ότι και ισχύουσες διατάξεις να μην υπήρχαν, οι ηθικοί & επαγγελματικοί κανόνες είναι & αυτοί που ασπαζόμαστε κάθε εργάσιμη μέρα από το 1979.